Fra 13. juni vil våre mailadresser slutte på @solina.com.

Vi vil fortsatt kunne motta mailer med den gamle adressen @solina-group.no, så ingen mail blir borte.