KVALITET

Det er avgjørende for Solina Denmark å levere produkter av topp kvalitet som oppfyller kundenes forventninger – vi gjør vårt ytterste for å sikre at produktene våre lever opp til dette, hver gang.

Første prioritet

Som produsent av matingredienser er mattrygghet avgjørende for oss. Våre strenge råvarekrav kombinert med en robust leverandørstyringsprosess støtter vår gode statistikk uten matsikkerhetshendelser og tilbakekalling av produkter.

Våre produksjonsanlegg opprettholdes i henhold til standarder i verdensklasse, og våre ansatte har en solid kultur, med bevissthet og forståelse av mattrygghet og kritiske kontrollpunkter som kjerneområde.

Kvalitets fotos

Våre produksjonsanlegg

Et lokalt matsikkerhetsteam er ansvarlig for risikovurdering av alle prosesser. Vi håndterer nøye rengjøring, hygiene, fremmedlegemekontroll og allergenhåndtering. Tilgang til fabrikker og tilhørende utstyr er også strengt kontrollert. Kvaliteten på emballasje og forsegling av produkter overvåkes nøye. Beste praksis implementeres i skadedyrsbekjempelse, og good manufacturing practices (GMP) revisjoner og glassrevisjoner utføres regelmessig.

Optimal prosesjon

Mattrygghet styres gjennom fareanalyse og kritiske kontrollpunkter (HACCP), i henhold til Codex Alimentarius og i samsvar med den europeiske mathygieneforskriften (852/2004). Innebygd sporbarhet i hvert produksjonsparti tillater spesifikke tilbakekallinger av levering hvis det er nødvendig. Vår interne innkjøpspolicy, sammen med vår produkt- og kvalitetspolitikk, sikrer at råvarer og produkter fullt ut oppfyller matsikkerhets- og kvalitetskriterier.

Solina Stilling

Fokus på matsikkerhetskultur

Som en del av introduksjonsprosessen er produksjonsansatte opplært i personlig hygiene og bevissthet om mattrygghet. Ved å integrere matsikkerhet i vår arbeidskultur, tar vi sikte på å opprettholde vår gode statistikk uten matsikkerhetshendelser og tilbakekalling av produkter.

Omfattende internrevisjon

Vårt entusiastiske team gir en kontinuerlig strøm av ideer til kvalitets- og effektivitetsforbedringer, som deretter videreføres til ledelsesgjennomgang.

Sertifikater

Solina Stilling