Derfor er bærekraft viktig for oss

Bærekraft er en sentral del av vår virksomhets forretningsstrategi. “We Make Food Matter” for både mennesker og planeten for at være den ledende partneren, som hele tiden nytenker matløsninger og produkter.

Hos Solina anerkjenner vi vår rolle som en viktig aktør i næringsmiddelkjeden, og derfor setter vi bærekraft i sentrum av virksomheten vår. Som en ledende, global ingredienspartner har vi et ansvar for å kjøpe det beste av det beste som naturen har å tilby, gjennom nære, langsiktige relasjoner til våre leveringspartnere og kunder. Det er i alle parters interesse å støtte en jord-til-bord-filosofi, og når den kombineres med vår ekspertise innenfor kulinariske, funksjonelle og ernæringsmessige ingredienser, gir det kundene bærekraftige matløsninger.

20210615 Solina product mood 09

Bæredyktighet i våre hjerter

Les mer om  hvordan vi etterlever vår bæredyktighet i våre hjerter. Det vi gjør i Solina og vår innsats for å underbygge våre forpliktelser til våre fem fokuspunkter (mennesket, planeten, partnere, resultater og produkter) i våre “2021 Solina Sustainability Summary”.

Resuméet beskriver initiativer og handlinger truffet i Solina i 2021.

solina-sustainability-summary-2021_visual-web-1-768x480

Medlemskaper og sertifiseringer

Solinas engasjement i mennesker og planeten demonstreres ved vårt engasjement i programmer og medlemskaper som Sustainable Spice Initiative, Sedex, Ecovadis og ISO. Vi har valgt en forebyggende tilgang til miljøet og biodiversiteten gjennom våre medlemskaper og sertifiseringer, Round Table of Responsible Soy, økologiske sertifiserte materialer og Roundtable on Sustainable Palm Oil.

Vi støtter verdensmålene for bærekraftig utvikling

Siden vi har bærekraft i sentrum for vår virksomhet, forplikter Solina seg til å støtte gjennomføringen av verdensmålene for bærekraftig utvikling, der vi bidrar til mål 2, mål 5, mål 6, mål 8, mål 12, mål 13 og mål 16.

Kultur og politikk

Solina-kulturen er designet til å skape et trygt, inkluderende, etisk og attraktivt miljø for våre medarbeidere, partnere og fellesskaper. Vi støtter dette fokuset gjennom vår kultur – den såkalte “Solina Way” og ved å overholde blant annet de etiske reglene våre, tiltak mot moderne slaveri, GDPR, menneskerettighetspolitikk, Sapin II, Global Compact-initiativet, ILO-konvensjonen og vår atferdskodeks for leverandører.

Omfattende innovasjon

Vi inngår i proaktive, langsiktige forskningsprogrammer med universiteter og foreninger for å fremme bærekraftige, innovative matløsninger, som matvarer basert på nye proteinkilder og være på forkant med nye trender gjennom vårt TOMORROW-program.