Solinas bærekraftsmisjon

Solinas bærekraftstrategi vokste ut av en bottom-up-vurdering av aktiviteter på tvers av våre mange lokale virksomheter. Vurderingen avslørte masse små initiativer, men en mangel på den strukturen og det tempoet som er nødvendig for å gjøre en reel forskjell, og derfor begynte vi å lage en overordnet virksomhetsstrategi og flere konkrete handlinger.

Det nye Solina anerkjenner at bærekraft har kritisk betydning for alle våre partnere i næringskjeden. Bærekraft er nå i sentrum for vår forretningsmodell og ligger til grunn for forpliktelsene vedrørende de fem fokuspunktene våre: mennesker, planeten, partnere, resultater og produkter og løsninger.

Våre mål for bærekraft er “To Make Food Matter” sammen med våre PARTNERE, så vi kan tenke ut innovative PRODUKTER og løsninger og dermed levere RESULTATER til en hel bransje, samtidig med at vi fremmer MENNESKERS trivsel og passer på VÅR PLANETS ressurser.

Sustainability visual transparant 2021 WEB
quote author profile picture

Vi har nulstilt formålet med vår virksomhet, som nå er: “We Make Food Matter for både mennesker og planeten for at være den ledende partneren, som hele tiden nytenker matløsninger og produkter“.

Anthony Francheterre, CEO

Forpliktelser til bærekraft

Produkter og løsninger

Vi baner veien med velsmakende, sunnere og bærekraftige matløsninger, som gagner mennesker og planeten, til en rimelig pris for sluttbrukeren.

Partnere

Vi skaper langsiktige og ærlige relasjoner i vårt økosystem (kunder, leverandører og andre aktører) for å takle bærekraftige utfordringer i vår verdikjede, levere fantastisk kundeservice som representerer våre samfunnsmessige, sosiale og miljømessige verdier, samt bidra til å transformere matsystemene.

Mennesker

Vi investerer i våre ansatte for å gjøre Solina til et trygt, inkluderende, etisk og attraktivt arbeidsmiljø, som gjør oss stolte over å være en del av Solina, også for våre sluttbrukere og lokalsamfunn for å forbedre deres velvære.

Planeten

Vi reduserer hele vår verdikjedes miljøavtrykk – fra den inngående forsyningen av råvarer, gjennom våre egne aktiviteter og frem til sluttbrukeren. Dermed bidrar vi til et matsystem, som respekterer de naturlige ressursene og deres begrensede tilgjengelighet.

Resultater

Vi fortsetter vår historiske organiske vekst ved å udvikle våre kundesentrerte produktstrategier på matvaremarkedene ytterligere, samtidig med at vi forener disse lønnsomme resultatene med våre samfunnsmessige og miljømessige overveielser.

20210616_098